Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

hlavný kontrolór

Marianna Gombalová


 

 
  • hlavný kontrolór obce Hontianske Tesáre (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce Hontianske Tesáre (ďalej len obec)
  • hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce
  • hlavný kontrolór je zamestnancom obce a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra v súlade s § 18d  a § 18f zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka