Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločenské organizácie

Jednota klubu dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) pracuje v našej obci od  roku 1993. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. V súčasnosti má 96 členov. JDS pracuje pod vedením osemčlenného výboru, ktorý zasadá niekoľkokrát ročne, podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb. Členské schôdze sa uskutočňujú dva razy do roka, väčšinou sú spojené so slávnostným pozdravením jubilantov.

     Činnosť JDS je zameraná na niekoľko oblastí:

Vzdelávacia -odborné prednášky na rôzne témy, napr. Klasická masáž ako súčasť rehabilitácie pri ochoreniach pohybového ústrojenstva

Kultúrno-spoločenská -  pravidelné stretávanie členov pri príležitosti Dňa matiek, mesiaca úcty k starším, návšteva divadelných predstavení, organizovanie zájazdov na kúpalisko v Štúrove a v Podhájskej, zábavná Golden párty

Športová – skupinové cvičenie v kultúrnom dome

Zdravotno-rehabilitačná – klasická masáž

Pracovná – ručné práce, spracovanie prírodných materiálov – ozdobné vyrezávanie prútikov, práca v záhradkách

     JDS aktívne spolupracuje s obecným úradom, ktorý zabezpečuje dopravu na zájazdy, občerstvenie na členských schôdzach a darčeky pre jubilantov, so základnou školou, materskou školou a okresnou organizáciou JDS.

     Zaželajme si do ďalšieho obdobia úprimné zrnko úcty od svojho okolia, ktoré v každodennom živote často chýba, lebo úcta rozjasní každého, aj vráskavú tvár starého unaveného človeka. Želajme si spoločne primerané zdravie, trochu šťastia, pohody, spokojný život v kruhu svojich najbližších a pokoj v našich dušiach, aby sme sa v zdraví mohli stretávať aj naďalej.

 

Dobrovoľný hasičský zbor

 

V obci Hontianske Tesáre je už niekoľko desaťročí dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).
Veliteľom hasičov je v súčasnosti Pavel Pastucha,
predtým bol dlhé roky veliteľom Ján Babinský, ktorý však  už nie je medzi nami.

Dobrovoľní hasiči sa prví volajú k pohromám a nešťastiam - najmä k požiarom v našej obci - a  sú zväčša prví záchrancovia ľudí, zvierat a majetku pri nešťastiach, až potom prídu profesionálni hasiči z najbližších miest.

Hasiči sa každoročne zúčastňujú súťaží dobrovoľných hasičských zborov a tým si precvičujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti potrebné na záchranu ľudí, zvierat a majetku pri nešťastiach a živelných pohromách.

Hasičská technika a výstroj hasičov je uskladnená v požiarnej zbrojnici. Budova požiarnej zbrojnice sa nachádza v centre obce Hontianske Tesáre pri budove pošty.

 

Poľovné združenie Plieška

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka