Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce, je nutné povolenie Obce Hontianske Tesáre:

  • pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom
  • ak sa umiestňujú na miestnych komunikáciách a nie sú pevne spojené s pozemkom, ale iba voľne položené resp. fixované


Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
  • Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území obce Hontianske Tesáre
  • Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:

          - situáciu osadenia
          - technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
          - výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú

            konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
          - pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis

            zariadenia a jednoduchý náčrt

  • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
  • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
  • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka