Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil obce ako verejného obstarávateľa

Príloha 1 vnútorného predpisu č. _1_/2019

 

PROFIL OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

PRE UVEREJNENIE NA WEBOVOM SÍDLE OBCE

 

 

 

V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec Hontianske Tesáre verejným obstarávateľom.

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ:   Obec Hontianske Tesáre
Sídlo: Hontianske Tesáre č. 66                      
IČO:   00319937                         

DIČ:   2021152507                       
Bankové spojenie: VÚB banka      

IBAN:    SK22 0200 0000 0000 0492 8412             
Štatutárny zástupca:     Dana Kohútová, starostka obce
Telefónne číslo:   0915 360 292        
e-mail:    obec@honttesare.sk                   

Kontaktná osoba: Dana Kohútová

Telefónne číslo:   095 360 292        
e-mail:     obec@honttesare.sk

 

 

 

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk., na webovom sídle obce  obec uverejňuje

výzvu na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou, výzvu na predkladanie ponúk pri podlimitných zákazkách a zmluvy.  

 

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka