Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ

Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

     V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/90 zb. o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

                         

z v o l á v a m

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

26.9.2019  o  18.00 hod KD Šipice

 

Program:  

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2. Schválenie VZN obce Hontianske Tesáre o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

3. Schválenie Požiarneho poriadku obce.

4. Schválenie zosúladenia PHSR obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce H. Tesáre.

5. Rôzne:

  • Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
  • Žiadosti občanov.
  • Zhodnotenie začiatku školského roka 2019/2020

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie.

8. Záver.

                                                                                               Dana Kohútová  v. r

 

 

 

 


 

Uznesenie a zápisnica zo zasadnutí OZ

zápisnica 62019.pdf(67.9 kB)zápisnica 62019.pdf
uznesenie OZ 62019.pdf(51.1 kB)uznesenie OZ 62019.pdf
Zápisnica z. 5.pdf(269.6 kB)Zápisnica z. 5.pdf
Uznesenie z. 5.pdf(214.5 kB)Uznesenie z. 5.pdf
Zápisnica zo 4..pdf(41 kB)Zápisnica zo 4..pdf
uznesenie zo 4..pdf(70.8 kB)uznesenie zo 4..pdf
Zápisnica z. 3.pdf(116.7 kB)Zápisnica z. 3.pdf
Uznesenie z 3..pdf(118.8 kB)Uznesenie z 3..pdf
Uznesenie z 2.OZ.pdf(57 kB)Uznesenie z 2.OZ.pdf
Zápisnica z 2.OZ.pdf(57.1 kB)Zápisnica z 2.OZ.pdf
Uznesenie z 1.OZ.pdf(103.8 kB)Uznesenie z 1.OZ.pdf
Zápisnica z 1.OZ.pdf(169.9 kB)Zápisnica z 1.OZ.pdf

Uznesenie a zápisnica z 26. zasadnutia OZ

26.zápisnica.pdf(103.3 kB)26.zápisnica.pdf
Uznesenie z 26.OZ.pdf(75.6 kB)Uznesenie z 26.OZ.pdf

Uznesenie a zápisnica z 25. zasadnutia OZ

Uznesenie 25.pdf(25.3 kB)Uznesenie 25.pdf
Zápisnica 25.pdf(54.4 kB)Zápisnica 25.pdf

Uznesenie a zápisnica z 24. zasadnutia OZ

24.zápisnica.pdf(140.1 kB)24.zápisnica.pdf
24.uznesenie.pdf(101.3 kB)24.uznesenie.pdf

Uznesenie a zápisnica z 23. zasadnutia OZ

23.zápisnica.pdf(64.4 kB)23.zápisnica.pdf
23.uznesenie.pdf(54 kB)23.uznesenie.pdf

Uznesenie a zápisnica z 22. zasadnutia OZ

22.zápisnica.pdf(106.2 kB)22.zápisnica.pdf
22.uznesenie.pdf(32.7 kB)22.uznesenie.pdf

P l á n  p r á c e

zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018.

 

   Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa rokovanie obecného zastupiteľstva koná podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 

Program:

1. Kontrola uznesení

2. Informatívne správy

3. Rôzne – aktuálne otázky

4. Návrh na uznesenie

5. Diskusia

 

február 2018 v KD Hont. Tesáre

apríl 2018 v KD Báčovce

jún 2018 v KD Dvorníky

september 2018 v KD Šipice

december 2018 v KD Hont. Tesáre

 

 Pred každým zasadnutím OZ sa bude konať pracovná porada starostky  obce s poslancami OZ.

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka